Προπονητές

Οι personal Trainers αναλαμβάνουν να βελτιώσουν την σωματική απόδοση αυξάνοντας συνολικά και παράλληλα όλες τις παραμέτρους της φυσικής κατάστασης με σκοπό την πραγματοποίηση των προσωπικών στόχων του κάθε ασκούμενου χωριστά.

TEAM