Σχετικά με εμάς

Στόχος της ίδρυσης του Personal Fitness Hall ήταν η δημιουργία ενός χώρου στον οποίο οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν καθημερινά ένα πλήρως προσαρμοσμένο πρόγραμμα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Καταργήσαμε την μορφή του γραπτού προγράμματος και βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον ασκούμενο, καθοδηγώντας τον συνεχώς και παρακολουθώντας την ατομική του εξέλιξη. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε την μέγιστη απόδοση εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες λανθασμένης εκτέλεσης. Ακολουθούμε την φιλοσοφία του Personal Fitness Hall η οποία αποσκοπεί στην συνολική και παράλληλη ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων, με ποικιλία μεθόδων και συστημάτων σε ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην αξιολόγηση και διαχείριση του κάθε ατόμου σε προσωπικό επίπεδο. Βελτιώνουμε την απόδοση του σώματος αυξάνοντας συνολικά και παράλληλα όλες τις παραμέτρους της φυσικής κατάστασης με σκοπό την πραγματοποίηση των δικών σας ιδιαίτερων στόχων. Συνδυάζουμε πληθώρα προπονητικών μεθόδων και συστημάτων με σκοπό την δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την εξέλιξη του κάθε ασκούμενου ατομικά και προσαρμόζουμε στις ανάγκες του όλες τις παραμέτρους απόδοσης.